Istorija

Energetikos ekonomikos asociacija (EEA) savo veiklą pradėjo tik atgavus Lietuvos Nepriklausomybę. 1993 m. EEA tapo Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos nare, kuri yra nepriklausoma pasaulinė organizacija, vienijanti energetikos ekspertus iš įvairių institucijų.

2007 m. Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sudarė naują asociacijos steigimo sutartį.

Energetikos ekonomikos asociacijos steigėjai:

EEA veiklos pagrindinis tikslas - sukurti forumą profesionalioms diskusijoms apie energetikos politiką ir ekonomiką. Šiandien asociacija vienija energetikos specialistus, dirbančius įvairiuose mokslinių tyrimų, pramonės, konsultacinių įmonių, vyriausybės ir kitų sektorių organizacijose. EEA narių profesinė patirtis atveria kelius tarptautinių mokslo ryšių plėtojimui, tobulėjimui, patirties pasidalinimui, keitimuisi naujomis ir inovatyviomis idėjomis energetikos ekonomikos srityje.