Asociacija

ENERGETIKOS EKONOMIKOS ASOCIACIJOS MISIJA

Sukurti forumą profesionalioms diskusijoms apie Lietuvos energetikos politiką ir ekonomiką, nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje, aktyviai bendradarbiaujant su Tarptautine energetikos ekonomikos asociacija (www.iaee.org).

Energetikos ekonomikos asociacijos tikslai:

  • * tobulinti informacijos apsikeitimą tarp universitetų, institutų, pramonės ir vyriausybės,
  • * organizuoti švietėjišką veiklą energetikos ekonomikos klausimais,
  • * atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti,
  • * įsijungti į pasaulinį energetikos ekonomikos diskusijų forumą,
  • * bendradarbiauti tarptautiniame lygyje su kitomis organizacijomis energetikos ekonomikos srityje.