Valdymas

Visuotinis narių susirinkimas

Valdyba

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro keturi nariai.

prof., habil. dr. Vidmantas Jankauskas – valdybos pirmininkas;

doc., dr. Inga Konstantinavičiūtė

dr. Vidas Lekavičius

prof., habil. dr. Vytautas Martinaitis

Asociacijos vadovas

2019 m. gegužės 9 d. Energetikos ekonomikos asociacijos vadove išrinkta doc., dr.
Inga Konstantinavičiūtė