Valdymas

Visuotinis narių susirinkimas

Valdyba

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro keturi nariai.

2007 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ekonomikos asociacijos valdybos nariais išrinkti:

prof., habil. dr. Jurgis Vilemas – Lietuvos energetikos institutas;

prof., habil. dr. Vidmantas JankauskasVilniaus Gedimino technikos universitetas;

prof., habil. dr. Vytautas MartinaitisVilniaus Gedimino technikos universitetas;

v. m. d., dr. Inga Konstantinavičiūtė – Lietuvos energetikos institutas.

Asociacijos valdybos pirmininku išrinktas – prof., habil. dr. Jurgis VILEMAS.

Asociacijos vadovas

2007 m. rugsėjo 24 d. Energetikos ekonomikos asociacijos vadovu išrinktas prof., habil. dr. Jurgis Vilemas, kuris buvo perrinktas Asociacijos vadovu bei valdybos pirmininku ir 2012 m. rugsėjo 25 d.

2015 m. balandžio 9 d. Energetikos ekonomikos asociacijos vadovu išrinktas prof., habil. dr. Vidmantas Jankauskas.